آبشار پن قلع

آبشار پن قلع از چشمه سارها و ذوب برف های ارتفاعات شمالی تهران

پدید آمده است و ارتفاع آب ریز آن در حدود ٣٠ متر است .

نقطه ای که آبشار در آن قرار دارد ٢٨٠٠متر از سطح آب های آزاد ارتفاع داشته

 است و در طول سال مورد توجه کوهپیمایان و دوستداران طبیعت مناطق شمالی

 تهران می باشد .

 

/ 0 نظر / 55 بازدید