دره اوشان - فشم

 این دو ناحیه به ترتیب در 30 و  35 کیلومتری شمال شرق تهران

 قرار دارند .

فشم از مسیر جاده لشکرک قابل دسترسی است و دارای باغ های

میوه بسیار است و هوای آن در بهار و تابستان معتدل است .

روستاهای آهار ، شکر آب ، زایگون ، گرماب دره و میگون نیز در همان

 حوالی ، از مناطق تفریحی اند که برای سفرهای یک روزه بسیار

مناسب هستند .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید