دره کن - سولقان

بعد از به پایان رسوندن غار های تهران ، از این به بعد با دره های اطراف

تهران آشنا خواهیم شد .

دره کن – سولقان

این دره در شمال شرقی شهر تهران قرار دارد و رودخانه هایی که از

بلندی های شمال البرز سر چشمه می گیرند در مسیر آن جریان دارد

و در حاشیه دره ، قهوه خانه هایی وجود دارد که در روزهای هفته به

ویژه در روزهای تعطیل تابستان از مسافران پذیرایی می کنند .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید